Učitelji ŠVZ

Športno vzgojo  poučujemo:

  • Čaleta Janko
  • Dorošev Ranko
  • Kocmur Mitja
  • Pajenk Vera
  • Popović Jelena
  • Zickero Robert