Naloge iz športa za dijake/inje

Spodaj so po ABECEDNEM REDU RAZVRŠČENE NALOGE V OBLIKI UČNIH VIDEO POSNETKOV, KI ZAJEMAJO OSNOVE POSAMEZNIH ŠPORTNIH PANOG, FUNKCIJE DELOV TELESA, FUNKCIONALNE VAJE, SPOZNAVANJE OSNOV MOTORIKE IN NAVODILA IN VAJE ZA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA. Naloge ali povezave na naloge, so učni pripomoček namenjen dijakom/injam.

ANATOMIJA TELESA IN FUNKCIJE DELOV TELESA

ATLETIKA

BADMNITON

EKIPNI ŠPORTI – PRIKAZ VADBE (NOGOMET, KOŠARKA)

FUNKCIONALNA VADBA

FUTSAL

GIMNASTIKA

HOJA IN TEK

KOŠARKA

MOTIVACIJA

NAMIZNI TENIS

OLIMPIJSKE IGRE

ODBOJKA

OSNOVNA MOTORIKA

PLAVANJE

VAJE ZA KOREKCIJO DRŽE

ZDRAVJE

 

Dostopnost