Športni dan

ŠPORTNI DAN – POMLAD – SOBOTA 7.5. 2022

POHOD PST – posamezni razredi in spremljevalni učitelji so napisani pod smerjo pohoda.
Na spletnih povezavah smeri, je poleg razporeda označeno tudi zborno mesto!

1.A: KAVČNIK
1.B: BESENIČAR
1.C: JAKLIČ, MRZLIKAR MATJAŽ
1.E/EV: ŽAKELJ, MRZLIKAR MATEJ
1.I: KRAŠOVEC, PAJENK
1.IO: KASTELIC, GODEC
1.L: PODOBNIK, MIKUŽ
1.M: KRENČAN, GROBOVŠEK
1.P: ROZMAN 
2.C: ŠKODA, SKUKAN 
2.D: PIŠKUR
2.E: PETKOVŠEK SIMON
2.I/4.K: ŠLJUKA NOVAK,  KOVAČIČ
2.IO: KLOBASA KARMEN
2.K:  KREGAR, MODIC ČOŽ
2.L: KAMENIK, STANČIČ
2.O: LENARČIČ
3.IO: ŠUMEJ
4.I: POPOVIĆ
4.R: PRAŠNIKAR, KLOBASA IGOR
4.T: KAUČIČ
5.R: PAVLOVIČ, ŽABKAR
5.S: PENE, TRLEP
5.T: GODEŠA, LABAN
5.Z: CASAGRANDE, PONGRAC 

 

ZBOR JE OB 8.15 URI PRED MERCATOR SUPERMARKET CENTROM V KOSEZAH (Podutiška cesta 30)!
ZBOR JE OB VSAKEM VREMENU!
DO TJA VOZI AVTOBUS ŠT.5 – SMER PODUTIK.
NA AVTOBUSNI POSTAJI  GOSPOSVETSKA (HOTEL LEV), AVTOBUS ŠT.5  ob sobotah USTAVI OB 7.30, OZIROMA 7.50 URI!!!

 

BODITE PRIMERNO OBLEČENI (OBUTEV S PROFILIRANIM PODPLATOM) 

 

1.D: BUKAL, ŠAJNOVIČ
1.G: GUBENŠEK
1.H: ROŽMAN, PETKOVŠEK Š.
1.K: RIHBERGER
1.O: WEISS, MILINČIČ MEDVEN
2.A: KRANJC TEKAVEC, PEČKAJ
2.B: ČERNE, JERŠIN
2.G/GK/GV: ŠKOFLEK, MALNARIČ
2.H: PLANINC, MIKLAVČIČ
2.M: MILJAN, STRMOLE
2.P: AGIĆ
3.A: ŽUMER, BARAT
3.B: DOBRE, ZICKERO
3.G/GV: PAVLIN, ZAJEC
3.I: PALČAR, ŠKRINJAR
3.K: SKUBIC
3.O: DROBIČ
4.N/4.Z: CVELBAR, HARTMAN
4.S: TRONTELJ, ROŠTAN
4.U: TEKAVEC, KOCMUR
4.V: KOVAČ
5.N: ČORDIĆ
5.U: TEKAVEC
5.V: LIPIČ, DOROŠEV 

 

ZBOR JE OB 8.15 URI  NA PARKIRIŠČU PRED AGROTEHNIKO GRUDO, OZIROMA TOYOTA CENTROM NA VIČU!
ZBOR JE OB VSAKEM VREMENU!
DO TJA VOZI AVTOBUS ŠT.6-SMER DOLGI MOST.
NA AVTOBUSNI POSTAJI BAVARSKI DVOR-KOZOLEC, AVTOBUS ŠT.6 ob sobotah USTAVI OB 7.25, OZIROMA 7.45 URI!!!
 

 

BODITE PRIMERNO OBLEČENI (OBUTEV S PROFILIRANIM PODPLATOM) 

OPOZORILO!
Izvedba vseh aktivnostih je na lastno odgovornost, v skladu z zdravstvenim in psihofizičnim stanjem posameznika, oziroma v nasprotnem primeru, po navodilih zdravnika.

Ob izvedbi aktivnosti obvezno upoštevajte varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, ki so opredeljeni v občinskih programih varnosti!

Aktiv ŠVZ

 

 

Dostopnost