Naloge iz športa za dijake/inje

Spodaj so po ABECEDNEM REDU RAZVRŠČENE POSAMEZNE ŠPORTNE DEJAVNOSTI, pri katerih so, v različnih oblikah naloge ali povezave na naloge, ki so kot učni pripomoček namenjene dijakom/injam.

ATLETIKA

BADMNITON

EKIPNI ŠPORTI – PRIKAZ VADBE (NOGOMET, KOŠARKA)

FUNKCIONALNA VADBA

FUTSAL

GIMNASTIKA

HOJA IN TEK

KOŠARKA

MOTIVACIJA

NAMIZNI TENIS

ODBOJKA

OSNOVNA MOTORIKA

PLAVANJE

VAJE ZA KOREKCIJO DRŽE

ZDRAVJE

 

Dostopnost