Naloge iz športa za dijake/inje

Spodaj so po ABECEDNEM REDU RAZVRŠČENE POSAMEZNE ŠPORTNE DEJAVNOSTI, pri katerih so, v različnih oblikah naloge ali povezave na naloge, ki so kot učni pripomoček namenjene dijakom/injam.

         ATLETIKA

        EKIPNI ŠPORTI – PRIKAZ VADBE (NOGOMET, KOŠARKA)